BSO

Met de volgende aanbieders van buitenschoolse opvang werken we nauw samen:

Kinderopvang Wee-Play                  
Wee-Play biedt passende opvang aan in het gebouw van Basisschool Angela. Ouders
kunnen gewenste opvanguren aanvragen en afmelden.
Ouders reserveren vaste of flexibele dagen, kiezen dus wat het beste bij hen past.
 
Wat kunnen kinderen van Wee-Play verwachten?
Wij bieden VSO en NSO aan in het schoolgebouw.
  • VSO: op maandag, dinsdag en donderdag van 6.30 uur tot 8.30 uur (bij voldoende animo ook op woensdag en vrijdag)
  • NSO: op maandag, dinsdag en donderdag tot 19 uur. Op woensdag en vrijdag halen wij de kinderen op en worden zij opgevangen bij onze SportBSO De Brak, op het Leisurepark In de Bandert in Echt. Een pedagogisch medewerker rijdt mee, zodat de kinderen altijd een vertrouwd gezicht zien als ze uit school komen. Zie ook ons vervoersprotocol.
  • Vakantie-opvang: tijdens de schoolvakanties is deze locatie gesloten en zijn de kinderen welkom bij onze SportBSO De Brak. Kijk voor het vakantieprogramma bij Agenda
Wij mogen in de school gebruik maken van de gezamenlijke hal, de schoolbibliotheek, de speelzaal en de buitenspeelruimte.
 
Ook tijdens studiedagen kunnen ouders gebruik maken van opvang op onze SportBSO De Brak

Stichting Kinderopvang Echt-Susteren en Maasgouw (SKEM)
De Stichting Kinderopvang Echt-Susteren en Maasgouw biedt op dit moment zowel in Echt als Maasbracht dagopvang (kinderen van 0 tot 4 jaar) en voor- en naschoolse opvang (kinderen van 4 tot 12 jaar) aan. De voor- en naschoolse opvang vindt voor de kinderen van Basisschool Angela plaats in Kinderdagverblijf De Graeff.
 
Wat kunnen kinderen van SKEM verwachten?
Wij bieden kinderopvang, peuterprogramma’s en buitenschoolse opvang. Onze kindercentra zijn creatief, inspirerend en uitnodigend om spelend te leren, te ontspannen en recreëren. Daarnaast zijn onze kindercentra veilig en hygiënisch en hechten wij een grote waarde aan het uitdragen van een sfeer van geborgenheid, warmte en optimisme.
 
Vervoer
Beide organisaties brengen de kinderen ’s ochtends vanuit de voorschoolse opvang naar school en halen de kinderen ’s middags na schooltijd op om naar de naschoolse opvang te gaan. Wee-Play heeft een lokaal in unit 1-2 ter beschikking.
 
Kinderopvangtoeslag
Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen. Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.
 
Meer info?
Neem gerust contact op met één van de locaties voor meer informatie over voor- of naschoolse opvang of een bezoekje.
 
SKEM
locatie De Graeff (Echt) /locatie De Duizendpoot (Pey)
Telefoon: 0475 – 337049
Website: www.kinderopvangroermond.nl
 
Wee-Play
locatie De Brak (Echt) /locatie ’t Thaal (Pey)
Telefoon: 0475 – 212282
Website: www.wee-play.nl
Cookie instellingen